Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doküman No: EK-E Yayın Tarihi: 10.01.2020 Revizyon Tarihi: — Revizyon No :00..

• Çevre boyutlarımızdan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ,

• İlgili çevre mevzuatı gerekliliklerini ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak

• Faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevrenin korunması amaçlamak,

• Çevre performansının arttırılması için Çevre yönetimi sistemini sürekli iyileştirmek

ÇEVRE politikamızdır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEMİH KİLİMCİ

Firmamız hakkında bilgi almak, soru, görüşleriniz ve destek talepleriniz için

shadow