İSG Politikamız

İSG POLİTİKAMIZ

Doküman No: EK-F Yayın Tarihi: 10.01.2020 Revizyon Tarihi: — Revizyon No :00

• İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlamak,

• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmek amacıyla muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uyarak uluslararası uygulamaları hayata geçirmek,

• Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

• Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik etmek ve bilinçlendirmek,

• Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar, yasal şartların ve üyesi olduğumuz kuruluşların tüm gereklerini yerine getirmek ve şartlarına uymak,

• İSG yönetim sistemi standardına ve şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek,

• İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,

İSG politikamızdır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEMİH KİLİMCİ

Firmamız hakkında bilgi almak, soru, görüşleriniz ve destek talepleriniz için

shadow