Üst Yönetimin Taahhüdü

ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

Firmamız, insan sağlığı için tehlike oluşturmayan ambalajlar üreterek, ürün kontaminasyonu risklerinin en aza indirilmesini sağlayan bir işleme ortamı sağlamak, insan sağlığına zarar vermeyen hammaddeler veya bileşenler kullanarak, tedarik zinciri ve ürünün ömrü boyunca ürünleri yeterince korumak, korumak ve içermek, ürün hakkında bilgilerin tüketiciye sunulmasını sağlamaktadır. Faaliyetlerimizde; kısa süreli değil, uzun soluklu bir çalışma anlayışına sahibiz, Sürekli geliştirmeye odaklı ve iştigal sahamız için bunun ancak tarafsızlığın ve adil yaklaşım tarzının; her aşamada kesintisiz tesisi ile sağlanabileceğini biliyoruz. Firmamızın çıkar çatışmalarından arındırılması için her türlü tedbirin alınacağını, gerekli denetim ve kontrollerin disiplinli bir biçimde gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.

İç ve dış iletişimimizde; profesyonel bir yaklaşım takınmayı, hadiselere kişisel değil, kurumsal bir tavır ile yaklaşmayı sağlayacak kurum kültürünün oluşması için gereken çabayı sarf edeceğiz. Firmamız; faaliyetlerimizin her aşamasında elde edilen bilgi ve belgelerin muhafazası ve açıklanmasında, kişisel hakları ön planda tutacak, adil bir yaklaşım sergileyecek, yasal şartları her daim gözetecektir. Firma faaliyetlerimiz ve iç yönetim sisteminin etkinliği için gerekli finansal kaynak sağlanacaktır. Üst yönetim tarafından görevlendirilen sorumlu birimlerin zaruri gördükleri insan, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tarafımızca zaman kaybetmeden temin edilecektir. Organizasyon yapımız; tarafsızlık ilkesine uygun biçimde, baskı ve art niyet riskleri barındırmayacak şekilde oluşturulacaktır. Tarafsızlık ilkesine aykırı davranışlara tahammül edilmeyecek, sorumlular zaman kaybetmeden firmamızdan uzaklaştırılacak ve gerekli hallerde kanuni süreç başlatılacaktır. Ticari, mali baskılar neticesinde, yazılı kurallarımıza aykırı davranışlar sergilenmeyecek, sergilenmesine izin verilmeyecektir. Bilimsel ve teknik gelişmeleri, endüstri uygulama kurallarını, üretilen ülkedeki geçerli tüm ilgili mevzuatları gerek ulusal gerekse bilindiği durumlarda ambalajın satılacağı ülkelerdeki ilgili yasal mevzuat gereklilikleri takip etmektedir. Faaliyetlerimize ilişkin dış kaynak kullanımı durumunda, bütün sorumluluğun firmamıza aittir, sorumluluk devri gibi bir konu söz konusu değildir.

Kalite, gıda ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için, hesap verilebilirliği yapılan toplantılarla güvence altına alacağımızı, Kalite, gıda ve çevre politikaları ve kalite, gıda ve çevre amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunu güvence altına alacağımızı, Kalite, gıda ve çevre yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına almak için gerekli iç ve dış denetim faaliyetlerinin takipçisi olacağımızı, Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin ve Etkin yönetimi ve yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin personele eğitimlerle aktaracağımızı, Kalite, gıda ve çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakları sağlayacağımızı, Kalite, gıda ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için gerekli takipleri yapacağımızı, İyileştirmenin teşvik edilmesi için personelin motivasyonunu arttırıcı faaliyetler gerçekleştireceğimizi, Yönetim kadrosundaki yöneticilere liderlik konusunda destek olacağımızı, üretim operasyonlarının devamlılığından, mühendislikten, dağıtım yönetimlerinin hijyenik olarak sağlanmasını, hammadde tedarikiğinin yasal ve uygun olmasını, Müşteri ihtiyaçlarının ve mevzuat şartlarının doğru belirlendiğinin, personel tarafından anlaşıldığının ve bunların karşılandığının takipçisi olacağımızı, Ürün uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları müşteri memnuniyeti temelinde değerlendireceğimizi, Müşteri memnuniyetinin arttırılmasının önemini kuruluş içerisinde anlatılması ve anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüd ederiz.

Tarafsızlık taahhüdü
faaliyetlerimizin her aşamasında; yazılı kurallarımızdan ödün vermeden, herkese eşit mesafede kalacağımızı, kimseye hiç bir koşul altında taraf olmayacağımızı, haksızlığa sebep olabilecek hiç bir tutum, davranış ve çalışmada bulunmayacağımızı açık yüreklilikle beyan ederiz.
Verilen belgelerin geçerliliği için gerekli asgarî şartları yerine getirmeyen/getiremeyen kişilerin belgeleri, yazılı kurallarımız gereği askıya alınacak ve/veya iptal edilecektir. Bu konuda taviz, geciktirme vb. Hususların söz konusu olmayacağını beyan ederiz.

Gizlilik taahhüdü
kişisel bilgilerde dahil olmak üzere birey ve kurum gizli bilgileri ayrıştırılacak ve muhafazası için gerekli alt yapı ve çalışma tarafımızca disiplinli bir biçimde gerçekleştirilecektir.
Kuruluşumuz belgelendirme prosesi esnasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgileri, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç, kişini (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan 3. Taraflara açıklanmayacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SEMİH KİLİMCİ
10.01.2020

Firmamız hakkında bilgi almak, soru, görüşleriniz ve destek talepleriniz için

shadow